Karnın zayıf olan bir yerinden karın içi organlarla beraber karnın iç zarının dışarı doğru çıkmasıdır. En çok kasık, daha sonra göbek ve kesi yerlerinde oluşmaktadır.

Kasık fıtığı risk faktörleri

Erkek cinsiyet, kronik öksürük, kronik kabızlık, ileri yaş, daha önceden ameliyat geçirmiş olmak.

Kasık fıtığının belirtileri

Kasık bölgesinde olan şişlik ve ağrıdır, bu şişlik ve ağrı ıkınma, hareketle artabilir. Eğer bu şişlik kalıcı olarak kalıyorsa fıtıklarda karın içi organlar fıtık kesesi içinde sıkışabilir ve bu durum acil olabilir.

Femoral herniler tüm kasık fıtıklarının ancak %2.5’ini oluşturur fakat kanalda sıkışma ve acil ameliyat riski daha yüksektir. Kadınlarda daha sık görülür.

Göbek fıtığı

Göbek fıtığı, karın bölgesinden iç organların (ince bağırsak, kalın bağırsak veya karın içi yağlı doku dolarak adlandırılan (omentum) göbek çevresinden dışarıya cilt altına doğru çıkıntısı olarak tanımlanabilir. Kadınlarda daha sık görülür.

Epigastrik fıtıklar

Karın orta hatta, aşağıda göbek ile göğüs kafesi arasında yerleşen fıtıklardır. Görülme sıklığı % 1-5’tir. Erkeklerde daha fazla görülür.

Kesi yeri (insizyonel) fıtıkları

İnsizyonel herni, kesi yeri fıtığı, karın ameliyatlarındaki kesilere bağlı gelişen hernidir. Aylar ya da yıllar sonra ortaya çıkabilir. Gelişme riski %15 civarındadır.  Belirtisi kesi yerinde şişlik ve ağrı olmasıdır.

Kesi yeri fıtığı risk faktörleri

Yara yeri enfeksiyonu, yaşlı, obezite varlığında ve akciğer hastalığı olanlarda görülür.  Kötü beslenme, diyabet hastalığı, sigara kullanımı, kötü cerrahi teknik ile kapatma ve dikiş materyali gibi risk faktörleri de mevcuttur.

Fıtık Tanısı

Tanı için fizik muayene yeterlidir. Gerekli durumlarda ultrasonografi ve tomografi çekmek gereklidir.

Kasık fıtığı tedavisi

Fıtıkların tedavisi cerrahidir, laparoskopik veya açık cerrahi yapılabilir. Tercihan laparoskopik olarak yapılmalıdır.

Hastanın ameliyat riski yüksek ise lokal anestezi ile de yapılabilir.

Yama kullanılmayan durumlar da vardır ancak yama kullanılmayan durumda fıtığın tekrar etme olasılığı daha fazladır.

Copyright 2021 İlbars Medya