Kolon kanseri (kalın barsak) genellikle bu bölgelerdeki poliplerden kaynaklanmaktadır. Kolon kanseri erkeklerde ve 50 yaş sonrası daha sık gözükmekle birlikte dünyada en sık görülen kanser türlerinden biridir.

Kolon ve Rektum Kanseri Belirtileri;

Dışkıda kan görülmesi

Dışkının incelmesi

Sık tuvalete çıkma ihtiyacı fakat dışkılayamama

Ara ara karın ağrısı olması

Şişkinlik

Hasta tümörü kanamasına bağlı olarak soluk gözükmesi

Dışkıda mukus (sümüksü salgı) gözükmesi

Halsizlik

Zayıflama

Karında kitle hissedilmesi

İshal ve kabızlık dönemlerinin görülebilir

Kolon ve rektum kanserinde bazı risk faktörleri rol oynamaktadır. Bunlardan birincisi yaşın ilerlemesidir. Kolon ve rektum kanseri özellikle 50 yaş ve üzeri bireylerde görülmektedir. Ailede kalın bağırsak kanseri öyküsü bulunması, kişinin daha önce kalın bağırsak, meme, yumurtalık veya rahim kanseri geçirmiş olması, kolonda poliplerin varlığı, kronik iltihabi bir bağırsak hastalığının (crohn veya ülseratif kolit) bulunması ve beslenme gibi çevresel faktörler kolon ve rektum kanserinin oluşma riskini artırmaktadır.

Kolon ve Rektüm Kanserinde Tanı

Kolon ve Rektum Kanserinde tanı kolonoskopi ile konur. Tanı konulduktan sonra hastanın evresini belirlemek gerekmektedir. Bunun için bilgisayarlı tomografi, MR, pet-ct, Endoanal ultrasonografi gibi teknikler kullanılır.

Kolon ve Rektum Kanseri Tedavisi

Hastanın evresine göre cerrahi tedavi, radyoterapi (ışın tedavisi), kemoterapi kullanılmaktadır.

Tüm kanserlerde olduğu gibi kolon kanserinde de erken tanı ve tedavi önemlidir.

Hastalık hangi evrede olursa olsun kolon kanserinin tedavisi cerrahidir. Kolon ve rektumdaki yerleşim yerine, boyutuna ve evresine bakılarak cerrahi tedavinin şekli değişebilmektedir.

Genel olarak kolon kanseri genel olarak cerrahi tedavisin de tümörün temiz sınırlarla çıkarılması gerekmektedir.  Kolon kanserinin cerrahi tedavisin de öncelikle laparoskopi, robotik cerrahi yöntemleri daha sık kullanılmaktadır. Gerekli durumlarda açık cerrahi uygulanır. Laparoskopik/robotik cerrahinin açık cerrahiye göre kesinin küçük olması, erken taburcu, ameliyat sonrası ağrının az olması ve kozmetik avantajları vardır.

Uygun sayıda ve boyuttaki karaciğer ve akciğer yayılmaları, cerrahi tedavi ile çıkartılabilmektedir.

İleri evre tümörlerde ameliyat önce kemoterapi ve/veya radyoterapi vermek gerekmektedir. Bu tedavi sonrası hastalara cerrahi tedavi uygulanabilir.

Kolon ve rektum kanserinden korunmak için bazı önemler alınabilir. Bu önlemlerin başında kişinin yaşam tarzını ve beslenme alışkanlıklarını düzenlemesi gerekmektedir.  Kolon kanseri önlenebilir bir hastalık olup kolonoskopi ile polipektomi yapılması kolon kanserinden büyük ölçüde koruma sağlar.

50 yaş ve üzerindeki herkesin belli aralıklarla tarama testleri yaptırması önerilmektedir. Gizli kan testinin her yıl yapılmasında fayda vardır. Kolonoskopinin ise 3 yılda bir yapılması tavsiye edilmektedir.

Copyright 2021 İlbars Medya