Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser olup her yıl yeni 5 milyon kanser vakası görülmektedir. Meme kanserinde erken tanı önemlidir. Bundan dolayı tarama yapmakta fayda vardır. Erken tanı konulan hastalar tedavi ile normal hayatlarına devam etmektedirler.

Meme kanseri korkulan bir hastalık olup kadınlarda memede kitle görülme oranı yüksektir bu hastalıkların çoğu iyi huylu kitlelerdir. Bunun ayrımını yapmak önemlidir.

Meme Hastalıkları ve Kistler

Memede bulunan kitleler ikiye ayrılır iyi huylu, kötü huylu (kanser). İyi huylu kitleler ise 30-50 yaş arasında görülen menapoz sonrası genelde kaybolan zararsız hayati tehlike oluşturmayan yapılardır.

İyi huylu meme hastalıkları: meme kistleri, fibroadenom, filloid tümörler, duktektazi, yağ nekrozu ve meme enfeksiyonları gelmektedir.

Meme kistleri memede en sık görülen içi sıvı ile dolu oluşumlardır.

Fibrokistik değişiklikler adet dönemlerin de artan ağrı ile seyreden otuzlu-kırklı yaşlarda olan fizyolojik bir meme dokusu şeklini ifade etmektedir.

Meme kistleri genelde iyi huylu kitleler olup, ağrı ve ele gelen kitle şikayetlerine yol açarlar. Meme muayenesin de düzgün kenarlı, yumuşak yapıda saptanırlar. Mammografik değerlendirmenin yanında ultrasonografi ile solid-kistik ayrımı yapmak gerekmektedir. Meme kistlerinin cerrahi tedavisine ihtiyaç yoktur. Eğer çapı büyük ise cerrahi tedavi yapmakta fayda vardır.

Filloid tümörler genelde iyi huyludur nadiren malign olabilirler. Temiz sınırile çıkarılması yeterlidir.

Filloid tümörler de yine sıklıkla iyi huylu tümörler olarak karşımıza çıkarlar ancak nadiren malign

Yağ nekrozu, daha çok ileri yaştaki kadınlarda görülür. Yağ dokusunun fazla olduğu meme yapısına sahip şişman kişilerde daha fazla rastlanmaktadır. Yağ nekrozu genellikle travma ve enfeksiyon gibi nedenlerle oluşmaktadır.

Mastit ve meme apsesi ise meme dokusunda görülen mikrobik enfeksiyonlardır. Daha çok emzirme döneminde oluşan meme başı çatlakları nedeniyle oluşurlar. Memede enfeksiyona bağlı olarak hassasiyet, kızarıklık, ağrı ve ateş artışı meydana gelir. Apse geliştiği durumlarda mutlaka drene edilmeli yani boşaltılmalıdır. Bu işlem bazen iğne bazen ise açık cerrahi drenaj ile gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra uzun süre antibiyotik tedavisine devam edilmesi gerekmektedir.

Meme kanseri

Memede bulunan kötü huylu tümörlerdir. Meme kanserinde erken tanı ve tedavi önemlidir. Son zamanlarda kemoterapi ve gelişen radyoterapi teknikleri ile meme kanseri tedavisinde ilerlemeler sağlanmıştır.

Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durmak, Sağlıklı beslenmek ve düzenli spor yapmak, İdeal kiloyu korumaya özen göstermek, Bebek sahibi olan anneler için ilk 6 ay emzirmek, Çok geç yaşta anne olmamak, Hormon ilaçlarının kullanımına dikkat etmek.

Meme Kanseri Risk Faktörleri

Menopoz, Ailesinde (anne veya baba tarafında) meme kanserine yakalanmış akrabaları olmak, (Akrabalık derecesi ne kadar yakın ve meme kanserli akraba sayısı ne kadar fazlaysa risk o kadar yükselir). Daha önce meme kanserine yakalanmış olmak, Adet başlama yaşının erken, menopoz yaşının geç olması, Hiç doğum yapmamış olmak, Doğum yapmış fakat bebeğini emzirmemiş olmak, Uzun süreli hormon tedavisi almak, Sigara ve tütün ürünleri kullanmak, Şişmanlık.

Meme Kanseri Tanısında

Mammografi (40 yaş üstü), meme ultrasonografisi, meme MR çekilebilir. Kitle saptanırsa kitleden biyopsi almak gerekmektedir.

Biyopsi sonrası meme kanseri tespit edilen hastalara tümörün evrelemesi yapılması gerekmektedir. Bunun için PET-CT, kemik sintigrafisi, kan tetkikleri, batın ultrasonografisi, batın tomografisi, MR çekilebilir. Bu tetkiklerin sonuçları, tümörün özellikleri, hastanın kişisel özelliklerine göre ameliyat önce kemoterapi yapılabilir (neoadjuvan tedavi).

Meme kanserinin cerrahi tedavisinde

Mastektomi: memenin koltuk altı lenf nodülleri ile tamamen alınması ameliyatı

Meme koruyucu cerrahi: meme de bulunan tümörün temiz cerrahi ile alınması koltuk altı lenf nodüllerinden örnek alınması gerekirse koltuk altındaki lenf nodüllerinin tamamının alınması.

Cilt koruyucu mastektomi: memenin cildini koruyarak meme içi dokunun çıkarılması ve meme içine protez konulması

Ameliyat sonrası hastalara ameliyat sonrası patolojik örneklerde olan evreye göre kemoradyoterapi verilmesi gerekebilir (adjuvan tedavi).

Copyright 2021 İlbars Medya